Besøk- og leveringsadresse :

*

Lysaker Torg 6, 1366 Lysaker

Innerst på torget ved Lysaker Squash.

_________________________________________________________

Lysaker Stasjon/Torg